बिचरा कतारमा बस्ने रामलाई के थाहा

गाउँलेको कथा हामीलाई के थाहा
हाम्रो कथा गाउँलेलाई के थाहा
आजकालको सीताहरू दिउँसै रावणलाई घरमा बोलाउँछन्
बिचरा कतारमा बस्ने रामलाई के थाहा ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार