स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी र शौचालय प्रवन्ध निष्प्रभावी

काठमाडौं । नेपालको २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि सेवाग्राहीका लागि सुरक्षित पानी र शौचालयको राम्रो प्रवन्ध नभएको जनाएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदनले खानेपानी र शौचालय सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार भए पनि २० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा अझै पनि सेवाग्राहीका लागि त्यो प्रयोग गर्न योग्य नभएको जनाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनसङ्ख्या प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्य...